Trang chủ Sản Phẩm Các Loại Gỗ Khác

Các Loại Gỗ Khác

gỗ tuyết tùng đỏ

GỖ TUYẾT TÙNG ĐỎ (GỖ RED CEDAR)

Gỗ Tuyết Tùng đỏ hay còn được biết đến với tên gọi gỗ Red Cedar hay Aromatic Red Cedar hoặc Easten Red Cedar. Đây...
gỗ hương xám

GỖ HƯƠNG XÁM (GỖ EKOPBELLY)

Gỗ Hương Xám (Gỗ Ekopbelly) là loại gỗ đang rất được ưa chuộng. Đây là dòng gỗ cao cấp với các ưu điểm vượt...
gỗ hương đỏ

GỖ HƯƠNG ĐỎ (GỖ PADOUK)

GỖ HƯƠNG ĐỎ (GỖ PADOUK)
gỗ giáng hương

GỖ GIÁNG HƯƠNG

GỖ GIÁNG HƯƠNG
gỗ cẩm lai

GỖ CẨM LAI – ROSE-WOOD

GỖ CẨM LAI
gỗ mun

GỖ MUN

GỖ MUN

GỖ OKAN

GỖ OKAN

GỖ ME TÂY (GỖ GUANACASTE)

GỖ ME TÂY (GỖ GUANACASTE)

GỖ SẾN (GỖ MUKULUNGU)

GỖ SẾN (GỖ MUKULUNGU)

GỖ OKUME

GỖ OKUME

GỖ XOAN ĐÀO (GỖ SAPELLI)

GỖ XOAN ĐÀO (GỖ SAPELLI)

GỖ XOAN ĐÀO CHÂU PHI (GỖ SIPO)

GỖ XOAN ĐÀO CHÂU PHI (GỖ SIPO)

GỖ CẨM CHÂU PHI (GỖ BUBINGA; GỖ KEVAZINGO; GỖ PAOROSA)

GỖ CẨM CHÂU PHI (GỖ BUBINGA; GỖ KEVAZINGO; GỖ PAOROSA)

GỖ LIM CHÂU PHI (GỖ TALI)

GỖ LIM CHÂU PHI (GỖ TALI)

GỖ GÕ ĐỎ (GỖ PACHYLOBA, GỖ DOUSSIE)

GỖ GÕ ĐỎ (GỖ PACHYLOBA, GỖ DOUSSIE)

GỖ HỒ ĐÀO (GỖ HICKORY)

GỖ HỒ ĐÀO (GỖ HICKORY)

GỖ DE VÀNG (GỖ SASSAFRAS)

GỖ DE VÀNG (GỖ SASSAFRAS)

GỖ LIỄU (GỖ WILLOW)

GỖ LIỄU (GỖ WILLOW)

GỖ SUNG DÂU (GỖ SYCAMORE)

GỖ SUNG DÂU (GỖ SYCAMORE)

GỖ SẾU (GỖ HACKBERRY)

GỖ SẾU (GỖ HACKBERRY)

GỖ BẠCH ĐÀN (GỖ GUM; GỖ KARRI GUM)

GỖ BẠCH ĐÀN (GỖ GUM; GỖ KARRI GUM)

GỖ DU (GỖ ELM)

GỖ DU (GỖ ELM)

GỖ DƯƠNG HOA KỲ (GỖ COTTONWOOD)

GỖ DƯƠNG HOA KỲ (GỖ COTTONWOOD)

GỖ PHONG (GỖ BIRCH)

GỖ PHONG (GỖ BIRCH)

GỖ ĐOẠN (GỖ BASSWOOD)

GỖ ĐOẠN (GỖ BASSWOOD)

GỖ DƯƠNG LÁ RUNG (GỖ ASPEN)

GỖ DƯƠNG LÁ RUNG (GỖ ASPEN)

GỖ TRĂN (GỖ ALDER)

GỖ TRĂN (GỖ ALDER)

GỖ DÁI NGỰA (GỖ MAHOGANY)

GỖ DÁI NGỰA (GỖ MAHOGANY)

GỖ HỒNG ĐÀN (ROSE GUM; GỖ ĐỎ NAM PHI)

GỖ HỒNG ĐÀN (ROSE GUM; GỖ ĐỎ NAM PHI)